SJEĆANJE

na voljenog supruga, oca, djeda, gospodina
IVANA BANJADA, dipl. ing. građ.
1. VI. 2019. - 1. VI. 2020.
Sada i uvijek s nama u srcima i sjećanjima.
S ljubavlju čuvamo uspomene na Tebe.
Tvoji: supruga Ružica, kćeri Blaženka i Ivana, unuci Ivan i Luka, zetovi Ivica i Nenad