POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom tati, djedu i svekru
JANKU BALJINTU
Vlado, Ivančica, Tomislav i Marko