SJEĆANJE

MARIJA PRPIĆ - BALEN
1900. - 1978.
DANE DAGA - BALEN
1897. - 1983.
Dragi majko i ćaća, uvik i navik vas se sićaju vaša dica. Zahvalni smo vam na vašoj riči, odgoju, dobroti i ljubavi koje vride kao i dragi Bog uvik i navike.
Hvala svima koji vas se sićaju.
Vaša dica Ika, Matija i Luka, unuci, praunuci te ostala rodbina