POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj dragoj kolegici
KARMELI BAKAN
Ostat ćeš zauvijek u našim srcima i mislima.
Tvoje kolegice i kolege iz Sektora podrške
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d. d.