SJEĆANJE

na voljenog supruga, oca i dida
JOSIPA ARALICU
dipl. ing. stroj.
22. V. 2006. - 22. V. 2011.
Živiš u našim srcima,
mislima i molitvama
zauvijek.
Tvoji: Lucija, Mirjana, Marin, Marko, Ana, Matija i Fran