ZAHVALE

Povodom bolnog rastanka od našeg neprežaljenog supruga, oca, sina, brata, zeta, šogora, bratića i prijatelja
MARKA SURME
zahvaljujemo svima koji su ispratili našeg milog pokojnika na vječni počinak.
Zahvaljujemo i ocu Ivanu Pleši i svoj braći karmelićanima na molitvama i duhovnoj podršci.
Tvoja obitelj