POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenom suprugu, ocu, djedu i svekru
ALOJZIJU ANDRAŠECU
S ljubavlju,
tvoji: Marija, Mladen, Tin i Carmen