POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom
ALENU
Bio si moja prva radost, moje prvo unuče.
Sada si moja najveća tuga.
Tvoja baka Vera