ZAHVALE

Zatečeni iznenadnom smrću našeg dragog
MARKA RATKOVIĆA - BARANA
i dirnuti bezbrojnim izrazima sućuti u teškim trenucima za obitelj, želimo zahvaliti na iznimnoj profesionalnosti i toploj ljudskoj podršci dr. Daliji Johman Pavun, sestrama Ivanki Radaković, Danijeli Došen Orešković i osoblju odjela za intenzivno liječenje Opće bolnice Gospić, liječnicima i osoblju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, pročelniku Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb KBC Sestre Milosrdnice prof. dr. Zdravku Babiću i svim liječnicima i sestrama Zavoda, svećeniku župe sv. Josipa u Ličkom Osiku vlč. Luki Blaževiću na toplim riječima utjehe i oproštaja i svim dragim susjedima, rodbini i prijateljima na pomoći i podršci.
supruga Jele, kći Ankica, unučad Mia, Marko i Ivan, sestra Željka, braća Ivan i Ante, snaha Mirjana, zet Vlado, nećaci i nećakinje